ticaret

Miras Hukuku alanında ise,

 

  • Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davaları ele alan
  • Vasiyetname, mirastan feragat, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras sözleşmesi
  • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları, yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar
  • Vasiyetnamenin tanıma ve tenkisi davaları, mirastan çıkarma (ıskat) davaları, veraset ve intikal işlemleri
  • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları hususunda hizmet vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Facebook