ticaret

İcra ve İflas Hukuku alanında,

 

  • Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi
  • Mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması
  • Ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi ile ilgili her türlü işlem tarafımızca yürütülmektedir.

Ticaret Hukuku

Facebook